Temele centrale la Forest Romania 2019!

Programul de evenimente organizate în cadrul Forest Romania 2019 se concentrează pe principalele teme de interes din sectorul silviculturii din România. În 2019, tema principală va fi

„Gestionarea durabilă a pădurilor - contribuţie activă la protejarea climei !“

Utilizarea durabilă a fondului forestier este o necesitate  şi o precondiţie fundamentală pentru  dezvoltarea potenţialului pădurilor din România,  de stabilizare a climei şi reducere a emisiilor de  CO2. Eficacitatea utilizării resurselor de lemn, ca materie primă regenerabilă, este unică, deoarece prezintă nu numai posibilităţi variate de utilizare a materialului, dar şi posibilităţi de valorificare energetică. Astfel, conceptele silvice durabile, care minimizează riscurile, precum şi îmbunătăţirea proceselor de producţie în sectorul forestier, în vederea obţinerii de soluţii optime pentru prezervarea fondului forestier şi a solurilor, constituie provocările principale din sectorul forestier.

La târg aveţi ocazia să întâlniţi experţi: reprezentanţi din domeniile ştiinţă, industrie, asociaţii de profil, precum şi specialişti practicieni din sectorul silvic.

Împreună cu partenerii FOREST ROMANIA: Ocolul Silvic Ciucaş R.A. Târlungeni, Asociaţia Forestierilor din România – ASFOR,  Asociaţia Administratorilor de Păduri din România – AAP, Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, ROMSILVA – Regia Naţională a Pădurilor, organizăm în cadrul târgului conferinţe, forumuri şi demonstraţii practice reunite sub numele de DLG Special, pe orice temă de actualitate din sectorul forestier.

DLG Special şi forumuri

Din discuţiile avute cu partenerii noştri au reieşit câteva teme interesante pentru conferinţe şi demonstraţii practice:

 • Silvicultura în contextul schimbărilor climatice – Tema centrală a ediţiei FOREST ROMANIA 2019
 • Plantarea – care sunt esenţele care pot face faţă condiţiilor climatice în continuă schimbare? (DLG Special – Perfect Plant)
 • Drumuri forestiere – construcţie şi mentenanţă. Realizarea unei infrastructuri optime, ca exigenţă fundamentală pentru gestionarea durabilă a pădurii (DLG Special  & Forum)
 • Piaţa forţei de muncă în silvicultură – perspective în România sau numai în străinătate? (Forum)
 • Recoltarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a lemnului - Tehnici de lucru şi soluţii logistice optimizate (DLG Special)
 • Metode inovatoare de măsurare a lemnului – cale pentru asigurarea transparenţei şi încrederii în sectorul forestier (DLG Special)
 • Utilizarea energetică a lemnului – fără impact asupra climei şi cu economie de resurse!
 • Protecţia pădurilor şi silvicultura durabilă – două noţiuni care nu trebuie să se afle în contradicţie!

 

 

Din programul editiei 2019:

LOGGING ARENA - prezentari de tehnologii de recoltare, manipulare si transport a lemnului

Demonstratii cu instalatii cu cabluri

DLG Special - Demosntratii practice

 • Perfect Plant - Metode de impadurire. Strategii privind impadurirea
 • Safe Harvesting - Securitate si protectia muncii
 • Road Building 
 • Wood Measurement

Forum, conferinte, intalniri cu specialistii din sector

 •  Drumuri forestiere - Constructie. Mentenanta. Cadru Legislativ
 • Tendinte pe piata fortei de munca
 • Lemnul - de la recolta la produs finit

Demonstratii practice la standurile firmelor participante

Concursuri tematice